Drobečková navigace

Archiv České koruny. Listinný poklad Karla IV.

Národní archiv, Archivní 4, Praha 4 - Chodovec, 149 00
Web: http://www.nacr.cz, e-mail: na@nacr.cz
tel.: +420974811111

Datum a čas konání

28. 10. 2016 – 31. 10. 2016
10.00 - 17.00

Národní archiv se připojí k oslavám 700. výročí narození Karla IV. krátkodobou výstavou, na níž bude veřejnosti předloženo ke zhlédnutí několik originálních listin vzešlých z vůle Karla IV., většina z nich dosud nebyla veřejnosti nikdy představena. Délka vystavení je limitována z důvodu ochrany pergamenů před degradací působením vnějšího prostředí.

Návštěvníci výstavy dostanou jedinečnou možnost prohlédnout si v originálech širší výběr z nejzávažnějších státoprávních listin Karla IV., zajišťujících postavení českého státu v Evropě, zvláště pak ve vztahu ke Svaté říši římské. Uvidí klíčové dokumenty Karlovy státnické, politické i diplomatické činnosti jako českého a římského krále a od roku 1355 římského císaře. Veřejnost mimo jiné shlédne Karlovu listinu z 1. září 1347 se zlatou pečetí, jíž uděluje pražským arcibiskupům právo pomazat a korunovat české krále, další listina ze 7. dubna 1348, v níž Karel potvrzuje privilegia udělená českým králům římskými králi a císaři, a také listinu z 9. října 1355, opět se zlatou pečetí, jíž vtělil slezská vévodství, Budyšínsko a Zhořelecko k českému státu – České koruně. Budou vystaveny Karlovy smlouvy s francouzským, polským i uherským králem, s rakouskými a bavorskými vévody, listina se soupisem pokladu Svaté říše římské (s relikviemi Kristova utrpení a říšskými korunovačními klenoty), předaného Karlovi IV. dne 12. 3. 1350. Lze říci, že téměř všechny na výstavě prezentované listiny doslova prošly Karlovýma rukama.

Vstup volný

Zobrazit podrobné informace