Drobečková navigace

Jiří Anderle – Panoptikum

Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1 - Staré Město, 111 21
Web: http://www.obecnidum.cz, e-mail: info@obecnidum.cz
tel.: +420222002101, +420222002107

Datum a čas konání

15. 9. 2016 – 15. 1. 2017

Rozsáhlé a různorodé dílo, které Jiří Anderle (1936) vytvořil za více než padesát let, zahrnuje grafické listy, kresby, obrazy a plastiky. Při veškeré rozmanitosti forem a technik můžeme vnímat v Anderleho projevu společný jmenovatel kritického humanistického vidění zaměřeného na konkrétní historické jevy i obecná lidská témata. Od svého nástupu na českou výtvarnou scénu v polovině 60. let 20. století získal Jiří Anderle zcela ojedinělé místo nejen v domácím, ale i v mezinárodním kulturním kontextu. Proslul především svou grafickou tvorbou, ve které vyvíjel nezaměnitelnou uměleckou řeč založenou na mistrném ovládání a kombinování grafických technik. Jeho dílo je zastoupené ve sbírkách řady českých a světových muzeí a galerií.

Doprovodný program:

  • Komentovaná prohlídka výstavou
  • Na závěr bude krátký vstup Jiřího Anderleho
  • max. počet 40 osob; rezervace na tel. 222 002 101
  • cena: 250 Kč/os.
  • termíny: 16. 11. a 14. 12. 2016; 11. 1. 2017 vždy v 17.30

 

Zobrazit podrobné informace