Drobečková navigace

Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, umění, vzdělanost

Klášter na Slovanech (Emauzy), Vyšehradská 49, Praha 2 - Nové Město, 120 00
Web: http://www.emauzy.cz, e-mail: kancelar@emauzy.cz
tel.: +420221979228, +420221979211

Datum a čas konání

5. 5. 2016 – 21. 11. 2016

Výstava konaná v prostorách Emauzského kláštera má za cíl představit tuto pozoruhodnou fundaci Karla IV. ze tří zmíněných aspektů. Zaprvé Slovanský klášter jakožto důležité duchovní centrum Nového Města pražského, zadruhé jeho architekturu a především výzdobu ambitu cyklem nástěnných maleb, zatřetí hlaholskou písemnou kulturu, jejímž novým centrem se klášter ve 14. století stal.

Výstavu doplní hudební produkce v klášterním chrámu, komentované prohlídkykoncerty.

Na závěr výstavy je plánováno vědecké kolokvium, které zhodnotí výsledky mezioborové spolupráce ústavů AV ČR na téma Slovanského kláštera v Emauzích v širším kontextu kulturní politiky českého a římského krále a císaře Karla IV.

Vědeckou část výstavy připravují odborníci z těchto ústavů AV ČR: Ústav dějin umění, Slovanský ústav a Kabinet hudební historie Etnologického ústavu.

 

Otevírací doba:

  • pondělí - sobota 11.00-17.30

Vstupné:

  • základní 80 Kč
  • snížené 50 Kč
  • rodinné 150 Kč

 

Zobrazit podrobné informace