Drobečková navigace

Stálé expozice Armádního muzea Žižkov

Armádní muzeum Žižkov, U Památníku 2, Praha 3 - Žižkov, 130 05

Datum a čas konání

stálá expozice

Expozice je umístěna ve třech rozsáhlých sálech a v horním foyer muzea. Čtvrtý sál Armádního muzea je vyčleněn pro pořádání příležitostných výstav. Muzeum je věnováno historii prvního (1914-1918), druhého (1939-1945) a od února 2003 i třetího protikomunistického odboje, historii československé armády 1918-1939 a perzekuci příslušníků čs. armády po únorovém státním převratu v roce 1948. Vedle zbraní je zde vystavena řada unikátních dobových stejnokrojů, praporů, řádů, vyznamenání a rovněž osobních památek na čs. prezidenty a přední představitele čs. armády.

Expozice muzea je rozčleněna do tří velkých celků:

  • První zachycuje období první světové války 1914-1918, účasti Čechů a Slováků v ní a politickým a vojenským akcím, které vedly ke vzniku samostatného československého státu.
  • Druhá část je věnována meziválečné Československé republice a jejím ozbrojeným silám.
  • Třetí výstavní prostor zachycuje období druhé světové války a mapuje účast Čechů a Slováků ve vojenských operacích na jejích frontách, v domácím odboji i na dalších akcích, které měly za cíl obnovu samostatnosti Československa.

Mimořádná expozice o třetím odboji s názvem "Přísahali republice", připomíná hrdinství lidí, kteří se se zbraní v ruce postavili nové totalitě.

Zobrazit podrobné informace