Drobečková navigace

Jiří Sozanský: 1969 ROK ZLOMU

Národní muzeum – Nová budova, Vinohradská 1, Praha 1 - Nové Město, 110 00
Web: http://www.nm.cz, e-mail: nm@nm.cz
tel.: +420224497111, +420224497430

Datum a čas konání

20. 5. 2016 – 30. 10. 2016

Výstava výtvarných děl, jejichž tématem je Jan Palach

Jiří Sozanský (nar. 1946) patří bez diskuze mezi umělce, kteří pojímají odpovědně svoji roli v pojetí umění jako osobní výpovědi o světě kolem nás. To je nepochybně i důvodem pro to, že opakovaně a naléhavě nastoluje aktuální a ne příliš populární téma, které ve své umělecké reflexi zároveň zrcadlí stav a směřování naší civilizace. Instalace výstavy je dílem architekta Josefa Pleskota, který do prostorového pojetí výstavy zakomponoval i prosklenou fasádní stěnu Nové budovy Národního muzea čímž výstavu vizuálně a symbolicky propojil s místem Palachova činu.

Výstavní projekty Jiřího Sozanského doprovázejí obsáhlé publikace s texty historiků a filozofů, které přesahují rámec katalogu v poloze svébytného uměleckého počinu intermediální povahy. Výstava samotná zahrnuje velkoformátové malby, asambláže, koláže a fotografie. Součástí výstavy jsou i dva filmové dokumenty – rozhovor J. Sozanského s Olbramem Zoubkem a záznam Palachovi věnovaného večera v Národním divadle s názvem JAN 69.

Dílo Jiřího Sozanského je zastoupeno ve sbírkách řady českých i zahraničních muzeí umění. V roce 2016 získal Jiří Sozanský titul Rytíř české kultury, udělený ministrem kultury ČR.

Zobrazit podrobné informace