Drobečková navigace

Gerhard Richter

Národní galerie v Praze – palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1 - Staré Město, 110 00

Datum a čas konání

26. 4. 2017 – 3. 9. 2017

Výstava Gerharda Richtera, s pohledem na průřez umělcovým dílem, je jeho první retrospektivní výstavou ve střední Evropě. Skládá se z výběru děl z posledních šedesáti let umělcovy činnosti. Více než padesát vybraných prací provádí diváka Richterovým dílem, které se pohybuje v několika žánrech: od realismu k naturalismu, pop artu, konceptuálnímu umění až po abstrakci. Výstava chce upozornit na Richterovy styly malby, v jejímž centu stojí předmět „historie“ – nejen historie Německa, ale i historie umělcovy rodiny a historie umění samotného. Téma historie propojuje známé, často osobní fotorealistické obrazy až po díla, která se soustředí na historii umění se zájmem vyjádřit to, co slova nedokážou.

Výstava představuje všechny aspekty Richterovy tvorby: ikonické portréty jeho dcer Betty a Elly malované podle fotografií, obrazy reflektující všední každodennost i historická a aktuální společenská témata, mořské a horské krajiny, monochromatické šedé obrazy, expresivní abstraktní kompozice, sérii geometrických digitálně vytvářených pruhů a slavné barevné vzorníky, na nichž vznikla monumentální zakázka výzdoby okna gotické katedrály v Kolíně nad Rýnem. Z Lidic je zapůjčen obraz Strýček Rudi, který umělec před půl stoletím věnoval tamější galerii a jenž je portrétem Richterova strýce, nacistického vojáka. Vystaveny jsou také listy z legendárního Atlasu, což je soubor jeho autorských fotografií, novinových výstřižků a kreseb, které Richter systematicky shromažďoval jako přípravný materiál od šedesátých let.

Hlavní část výstavy je zpřístupněna v paláci Kinských, jehož přízemí s novým návštěvnickým zázemím, s novou pokladnou, infocentrem a galerijním obchodem, bude k tomuto projektu částečně rekonstruováno. Nádvořím paláce provází návštěvníky časová osa Richterova života směřující do někdejší konírny v přízemí, kde je promítán jediný autorský film, jakož i dokumenty o Richterově díle, např. slavný celovečerní film Painting. Stěžejní umělecká díla pak budou umístěna ve druhém patře paláce.

Vstupné:

  • základní 250 Kč
  • snížené 150 Kč
  • rodinné 450 Kč
  • školní skupiny 30 Kč

UPOZORNĚNÍ:

V Anežském klášteře je umístěna druhá, rozsahem skromnější část expozice Gerharda Richtera. Je zde vystaven Richterův malířský cyklus Březinka, reflektující utrpení a hrůzy koncentračního tábora v polské Osvětimi, a monumentální skleněný objekt pracující s hrou dopadajícího a odráženého světla.

Zobrazit podrobné informace

Dílčí akce

  • Gerhard Richter II.

    Výstava Gerharda Richtera, s pohledem na průřez umělcovým dílem, je jeho první retrospektivní…