Drobečková navigace

Bořivoj Doležal: Krasohled

Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1 - Nové Město, 110 00
Web: http://www.novasin.org, e-mail: info@novasin.org
tel.: +420604870607

Datum a čas konání

2. 11. 2016 – 22. 11. 2016

Bořivoj Doležal je solitérní uměleckou osobností, a přestože není zastáncem nějakého kolektivního programu, je již celou řadu let neopomenutelnou součástí brněnské výtvarné scény. V námětech svých počátečních děl osciloval k sebereflexi, ale na přelomu nového tisíciletí nastolil jasný sebeinterpretační program s pohledem do budoucna. Jeho teritoriem se stala abstraktní malba a priorita oblíbených technik se přesunula od měkké pastelové světelné malby do lineární geometricky artikulované olejomalby. Spojovacím prvkem všech umělcových obrazů byl vždy zájem o strukturu a členitost materie, její optické a světelné kvality. Díla vystavená v Nové Síni představí průřez autorovy produkce z posledních 15 let s důrazem na současnou tvůrčí fázi, kterou představuje téma Ostrov, posunující malířův přednes směrem k uvolnění od geometrického řádu k větší spontaneitě v řazení svazků linií. Také kompozice tolik nerespektuje horizontálně-vertikální osnovu, jako dřív, ale v obraze převládají diagonální směry vedení linie. Malíř využívá nahodilých příležitostí, kdy svazek čar začne připomínat písmeno, to pak dokreslí a diskrétně zalomí do lineární sítě. V olejomalbách na rozdíl od svých kreseb zatím autor nevyjadřuje slovní poselství. Naopak v tužkových kresbách jsou krátká sdělení jako: „…vlna je šíjí moře…“ nebo „…voda je nevěstou všech…“, latinská spojení …in medias res…a podobně. Vlastnímu typu písma, které autor navrhl, dal název Linea.

 

Zobrazit podrobné informace