Drobečková navigace

Tovární komíny s vodojemy – současnost a budoucnost

Stará čistírna odpadních vod v Bubenči, Papírenská 6, Praha 6 - Bubeneč, 160 00
Web: http://stara-cistirna.cz/ops/cs/, e-mail: staracistirna@gmail.com

Datum a čas konání

10. 9. 2016 – 31. 10. 2016

Výstava se věnuje fenoménu továrních komínů s vodojemy. Z původních více než 60 těchto komínů na našem území se jich dochovalo pouhých dvacet. Většina z nich již ztratila svou původní funkci a na nás je, jak s tímto cenným industriálním bohatstvím dále naložíme. Výstava tyto komíny představí a u těch nefunkčních nastíní možnosti, jak lze s tímto cenným industriálním bohatstvím dále nakládat. Výstava je součástí projektu Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových vodojemů jako ohrožené skupiny industriálních památek na území České republiky v programu NAKI Ministerstva kultury, který autoři řešili v období 2013-2015. Autoři: Ing. Martn Vonka, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze a Ing. Robert Kořínek, Ph.D., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka),

Zobrazit podrobné informace