Drobečková navigace

Zimohraní: Tradiční adventní koncert

Kostel U Salvátora, Salvátorská 1 , Praha 1 - Staré Město, 110 00
Web: http://salvator.evangnet.cz/, e-mail: salvator@evangnet.cz
tel.: +420222313884, +420603525431
Objednat

Datum a čas konání

18. 12. 2016
18.00

komorní sbor a orchestr PRAGA CAMERATA

Umělecký vedoucí a dirigent: PAVEL HŮLA

Program:

JOHANN PACHELBEL: KÁNON D-DUR

WOLFGANG AMADEUS MOZART: 3 CHRÁMOVÉ SONÁTY PRO VARHANY A SMYČCE

JAKUB JAN RYBA: Č E S K Á  M Š E  V Á N O Č N Í  „H E J ,  M I S T Ř E“

VÁNOČNÍ KOLEDY

Zobrazit podrobné informace