Drobečková navigace

Vánoční koncert

Kostel sv. Mikuláše - Malá Strana, Malostranské náměstí, Praha 1 - Malá Strana, 118 00
Web: http://www.stnicholas.cz, e-mail: info@stnicholas.cz
tel.: +420257534215

Datum a čas konání

25. 12. 2016
17.00
26. 12. 2016
17.00

J. J. Ryba - Česká mše vánoční "Hej mistře"
Bronislava Smržová-Tomanová – soprán, Eva Trundová – alt, Jaroslav Kovacs – tenor, Jan Morávek – bas, Gaudium Praha – sbor, Zdena aand Vladislav Součkovi – sbormistři, Piccola orchestra – orchestr, Marek Valášek – dirigent

Hymnus - Adeste Fideles

Jakub Jan RYBA - Rozmilý slavíčku, pastorela

Jakub Jan RYBA 1765 – 1815   Česká mše vánoční
   Kyrie - Hej, mistře!
   Gloria - Sláva budiž Bohu velikému
   Graduale - Vzhůru, bratři
   Credo - Pospíchejme k Betlému
   Offertorium - V pokoře poklekněme
   Sanctus - Nebe hlásej „Svatý
   Benedictus - Pane země i nebe
   Agnus Dei - Nyní se do tvé ochrany poroučíme
   Finale - S radostí, s plesáním

česká koleda - Narodil se Kristus Pán

Vstupenky

Zobrazit podrobné informace