Drobečková navigace

Malostranský hřbitov

Galerie Portheimka, Štefánikova 12, Praha 5 - Smíchov, 15000
Web: http://www.galerie-portheimka.cz
tel.: +420257322176

Datum a čas konání

24. 10. 2016 – 27. 11. 2016

Výstava je pořádána u příležitosti úspěšného završení dalekosáhlé revitalizace této úchvatné kulturní památky. Nabídne exkurz do historie pohřebiště, jehož počátky sahají do druhé poloviny 17. století. Zlatá éra nicméně přichází o sto let později, kdy se stává ústředním hřbitovem levobřežní Prahy. V prvních dvou třetinách 19. století hřbitov představuje místo posledního odpočinku pro příslušníky aristokracie, významných duchovních, ale také mnohých pražských patricijských rodin, z jejichž řad se rekrutovali významní umělci, lékaři nebo podnikatelé. Vedle náhrobků chudých a středních vrstev zde v této době vyrůstají znamenitá díla excelentních českých sochařů, včetně V. Prachnera, tří generací Platzerů nebo obou bratrů Maxových. Už tato kombinace pochované honorace a vrcholu funerálního umění učinila z místa památku, jejíž genius loci se stal námětem nejednoho beletristy, básníka nebo malíře. O to více překvapí skutečnost, že od svého uzavření v polovině 80. let 19. století byl Malostranský hřbitov nucen bojovat doslova o samotnou existenci. A právě tento zápas o záchranu představuje ústřední motiv výstavy, která vedle výstavních panelů s texty a doprovodným obrazovým materiálem nabídne i vybrané ukázky funerální plastiky. Koncept výstavy připravil historik Mgr. Pavel Fabini a na jejím uspořádání se spolu s Městskou částí Praha 5 podílely také Spolek Malostranský hřbitov a Správa pražských hřbitovů.

Zobrazit podrobné informace