Drobečková navigace

Ondřej Strnadel: Klid neklidu

Galerie Kuzebauch, Říčanova 19, Praha 6 - Břevnov, 169 00
Web: http://www.galeriekuzebauch.com, e-mail: info@galeriekuzebauch.com
tel.: +420233355246

Datum a čas konání

14. 10. 2016 – 8. 12. 2016

Ondřej Strnadel (*1979) vytváří hutní sklo, které transponuje do podoby mís, váz, stolních solitérů i větších sochařských objektů. Plastický tvar představuje logické vyústění jeho dosavadních aktivit v práci se sklem a je zřejmé, že téma, které si zvolil, prochází dlouhou a důkladnou úvahou. Základní idea hutních tvarů vzniká pod dojmem přeměn organických tvarů do plochy, které lze velmi dobře evokovat právě sklem. Platí zde, že autor systematicky rozvíjí už dosažené a dokládá, že se především umí dívat kolem sebe.

Jeho každodenní práce se skleněnou materií mu poskytuje množství inspirativních zážitků, které přirozeně propojuje se sklářskou praxí. Organické formy a abstraktní celky ve skle mají odezvu již v 60. letech 20. století – mají v tomto ohledu i vynikající českou tradici, protože právě našemu sklářství se, jako jednomu z prvních, podařilo sochařskými tendencemi překonat pomyslnou hranici mezi užitým a volným uměním. Ondřej Strnadel si tyto skutečnosti uvědomuje a ví, že je v tomto ohledu na co navazovat. V sérii hutních tvarů představuje práci s přirozenou organikou skla, zná její možnosti i účinek. Výdutě jsou součástí řeči skleněného materiálu, chápe jejich funkci a kultivovaně jich využívá. Jeho design-nádoby, mísy a objekty jsou solitérní kusy určené do soudobého interiéru.

text: MgA. Martin Hlubuček

 

Zobrazit podrobné informace