Drobečková navigace

O padajících hvězdách

Palác Akropolis, Kubelíkova 1548/27, Praha 3 - Žižkov, 130 00
Web: http://www.palacakropolis.cz, e-mail: info@palacakropolis.cz
tel.: +420296330913, +420296330911

Datum a čas konání

11. 11. 2016
19.30 — FESTIVAL INTEGRACE SLUNCE

Magické představení, kterým se prolínají různé překvapivé audiovizuální prvky, kdy se diváci ocitnou v tajuplném vesmíru a spolu s padajícími hvězdami zpět na Zemi.

Hvězdný tanec na pódiu se prolíná s „tancem“ kouzelných objektů a zářících světel nebeské klenby, přičemž nejvýraznějším prvkem jsou tančící ruce, které sdělují i beze slov. Vystoupení hvězd je plné světla a záře, která dopadá také na každého diváka, a na něm nakonec je, jestli se podaří pohasínající hvězdy zachránit a vrátit je zpět domů ke své rodině — do souhvězdí, kam patří. Jak se však mezi sebou mohou dohovořit „bytosti“ z jiného světa? Na tuto otázku budeme hledat společně odpověď. Divák má možnost rozptýlit „mlhovinu“ kolem sebe a vnést světlo do odlišného způsobu vyjadřování a komunikace z „jiného světa“, světa neslyšících. Divadelní představení si klade za cíl poukázat na různé způsoby a možnosti komunikace, ale především na nutnost a důležitost dialogu mezi sebou, ať už je zvolená forma jakákoli. Tím nejsilnějším dorozumívacím prostředkem není totiž řeč, ale naše srdce a jeho otevřenost k sobě navzájem, není důležité vidět, ale dívat se kolem, není nutné slyšet, ale ochota si naslouchat. Hvězdy plní přání a přáním hvězdného představení je rozsvítit vnitřní světlo diváků, napomoci posouvat hranice a odlišné vesmíry v nás.

Uvádí Divadlo sester Brokových.

Zobrazit podrobné informace