Drobečková navigace

25. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha

Obecní dům - Smetanova síň, náměstí Republiky 5, Praha 1 - Staré Město, 110 00
Web: http://www.obecnidum.cz/, e-mail: info@obecnidum.cz
tel.: +420222002101

Datum a čas konání

31. 10. 2016
19.30

100 % z ceny každé zakoupené vstupenky podpoří veřejnou sbírku Arcidiecézní charity Praha pořádanou ve prospěch České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě (www.nemocniceuganda.cz)

Program:
Moderuje Vladimír Kořen
Cena Charity Česká republika 2016
Slavnostní ocenění osobností, které se mimořádně zasloužily o rozvoj charitního díla, za účasti arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky, prezidenta Charity ČR Mons. Pavla Posáda a ředitele Charity ČR Lukáše Curyla.

Bedřich Smetana: Cyklus symfonických básní Má vlast
Vyšehrad - Vltava - Šárka - Z českých luhů a hájů - Tábor - Blaník


Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent Zdeněk Mácal

Nemůžete-li se koncertu zúčastnit a chcete-li podpořit jeho účel, prosíme, zašlete finanční dar na bankovní účet veřejné sbírky na podporu České nemocnice v Ugandě: 749126/5500.

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal

Zobrazit podrobné informace