Drobečková navigace

Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda

Památník národního písemnictví – Letohrádek Hvězda, Liboc 25c, Praha 6 - Liboc, 160 00

Datum a čas konání

3. 11. 2017 – 25. 2. 2018

Letohrádek Hvězda, renesanční perlu střední Evropy, si nechal podle svého návrhu postavit arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský, místodržící v Českých zemích (1547–1567).

Námětem výstavy je sama stavba letohrádku, jeho architektonická historie, štuková výzdoba a umělecké vzory. Výstava připomíná dvě kulatá výročí, která v souvislosti s osobností habsburského arcivévody připadají na letošní rok. Je tomu 470 let, kdy syn českého krále Ferdinanda I. přijel do Čech, aby se zde ujal povinností za nepřítomného panovníka, a zároveň 450 let od jeho odchodu do Tyrolska, jehož vládcem se stal. Během dvaceti let strávených v Českém království si arcivévoda Ferdinand II. vytvořil pevné vazby na řadu představitelů české šlechty, které nebyly zpřetrhány ani po jeho přesídlení do Innsbrucku, z něhož na dlouhou dobu vytvořil jedno z mocenských a kulturních center habsburského soustátí.

Výstava, kterou připravil Památník národního písemnictví ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR, představuje nejen život arcivévody Ferdinanda II., ale především stavbu, která je s jeho působením v Českém království spjata snad nejpevněji, letohrádek Hvězdu. Zvláštní pozornost kurátorů a autorů je věnována štukové výzdobě letohrádku – součástí výstavy je dotyková obrazovka s fotografiemi celků i detailů štukové výzdoby, doplněnými komentářem a interpretací zobrazených mytologických výjevů.

Zobrazit podrobné informace