Drobečková navigace

Jaroslav Paur

Museum Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1 - Malá Strana, 118 00

Datum a čas konání

9. 8. 2017 – 15. 10. 2017

V kontextu neobyčejně silné generace mladých tvůrců, která vstoupila na výtvarnou scénu v průběhu 40. let minulého století, představuje kvalitní a svébytný projev Jaroslava Paura jeden z dosud ne zcela poznaných uměleckých odkazů.

Cílem výstavy je představit malířovu tvorbu v celé její šíři a mnohovrstevnatosti. V počáteční fázi se autor konfrontoval s expresivními tendencemi válečných let, kdy se svým výtvarným uvažováním velmi přiblížil programovému smýšlení členů skupiny Sedm v říjnu či civilistnímu projevu umělců z okruhu Skupiny 42. Během padesátých let se Paur propracoval ke své vlastní tematice města, kterou soustavně rozvíjel v 60. a 70. letech.

Ve svých dílech se soustředil na výrazové i obsahové hodnoty malby a částečně také rozvíjel aktuální prvky abstraktně-informelní estetiky. Důležitou součástí jeho kompozic se stala jakási tajuplná atmosféra monumentálně koncipovaných abstraktních městských krajin, které v některých případech evokují až jakési kosmické struktury. Paurovo malířské dílo je neobyčejně autentickou výpovědí o vztahu člověka k městské aglomeraci. 

 

Zobrazit podrobné informace