Drobečková navigace

War Requiem

Forum Karlín, Pernerova 53, Praha 8 - Karlín, 186 00
Sleduj nás na Facebooku

Objednat

Datum a čas konání

16. 11. 2017
19.00

Své hluboké protiválečné přesvědčení vyjádřil britský skladatel Benjamin Britten (1913–1976) nejvýrazněji oratoriem War Requiem, reagujícím na obě světové válečné tragédie 20. století, jejich hrůzy a oběti.

Dílo napsal v roce 1962 při příležitosti znovuvysvěcení obnovené katedrály sv. Michala v Coventry, zničené ve 2. světové válce. Sedmnáct let po skončení války, v letech neutuchajících snah o udržení míru ve světě, v době, v níž došlo k zavraždění Gándhího, jehož Britten bezvýhradně ctil, a kdy byli Američané uprostřed dvacetileté války ve Vietnamu, píše Britten své dílo jako jasně vyslovenou výstrahu a varování. Proto také nadepsal partituru slovy Wilfreda Owena: „Vše, co dnes může básník učinit, je varovat“. Tradiční latinský text mše za zemřelé spojil s protiválečnými básněmi z pera zmíněného Wilfreda Owena, důstojníka anglické pěchoty, jenž padl ve Francii pouhý týden před koncem první světové války. Owen v nich zdůraznil, že každá válka bez ohledu na svůj charakter je zlem, přinášejícím jen zkázu a utrpení. Britten s ním bezezbytku souhlasil. Vytvořil dílo, které je monumentální a grandiózní stejně jako niterné a hluboce lidské.

Pro premiéru 30. 5. 1962 si Britten přál jako symbol jednoty celé Evropy sovětskou sopranistku Galinu Višněvskou, britského tenoristu Petera Pearse a německého barytonistu Dietricha Fischera-Dieskaua. I když Galinu Višněvskou, jíž sovětské úřady nedovolily vycestovat, musela nahradit britská sopranistka Heather Harper, Brittenova myšlenka — dnes možná ještě aktuálnější než tehdy — se naplnila o rok později při jedinečné nahrávce tohoto díla pro label Decca.

Uvádí Národní divadlo.

autor: Benjamin Britten

dirigent: Andreas Sebastian Weiser
sbormistr: Adolf Melichar, Pavel Vaněk, Jiří Chválka

účinkují: Tatiana Pavlovskaya, Andrew Staples, Roman Trekel ad.

Zobrazit podrobné informace