Drobečková navigace

První křik, první pláč…

Muzeum hlavního města Prahy – hlavní budova, Na Poříčí 52, Praha 8 - Karlín, 180 00

Datum a čas konání

26. 4. 2017 – 29. 10. 2017

Od sousedské asistence k institucionalizovanému porodnictví v Praze a okolí

Výstava zaměřená na historii asistence při porodech od individuální asistenční péče až ke vzniku zdravotnických porodnických institucí na pražském území. Akcent výstavy je položen na období 2. pol. 18. – 1. pol. 19. stol., kdy se zásadním způsobem změnil přístup k poskytování pomoci ženám při porodech, což souviselo se změnami ve vzdělávání porodních bab, ale i vznikem specializovaných lékařů - porodníků. Zároveň budou prezentovány další informace o problematice porodů a jejich asistence v širším českém a evropském kontextu až do 19./20. století, ale i další okruhy spjaté s mateřstvím a raným dětstvím v minulosti. Výstava připomene i odlišnosti velkého města i venkovských lokalit.

Průvodkyní výstavou bude studentka, „bába“ Ludmila K. (1780–1860), studující na pražské univerzitě babický kurs v zimním semestru 1824/1825 a praktikující až do 40. let 19. století. Ludmila K. provede návštěvníka pobytem na babických studiích v Praze i konkrétním životem porodní báby i matky 11 dětí.

Výstava nabídne různorodé doklady babického řemesla a porodnictví, od lékařských nástrojů, různých pomůcek, přes situační přiblížení zvyklostí při rození dětí až po právní dokumenty a některé rukopisné záznamy.

Zobrazit podrobné informace