Drobečková navigace

Obnova Pražského hradu 1918–1929, první československé desetiletí

Pražský hrad - Tereziánské křídlo Starého královského paláce, Pražský hrad, Praha 1 - Hradčany, 119 08

Datum a čas konání

27. 9. 2017 – 31. 3. 2018

Výstava pořádaná u příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatného Československa.

Pražský hrad je od konce roku 1918 symbolem nového, samostatného, demokratického státu a stává se zároveň rezidencí představitele země, prvního československého prezidenta Tomáše Garriguea Masaryka. S myšlenkou nové rezidence československých prezidentů vyvstala nutnost výrazné rekonstrukce a přestavby v podstatě všech hradních objektů. Práce byly svěřeny staviteli Karlu Fialovi a slovinskému architektu Josipu Plečnikovi, který významně přispěl k novodobému vzhledu Pražského hradu. Neméně významným počinem byla dostavba Svatovítského dómu pod odborným dohledem českého architekta Kamila Hilberta a působení dr. Ivana Borkovského.

Dokumentace historického a personálního vývoje, stavební vývoj zachycený dokumenty všeho druhu doplněný o objevy archeologických výzkumů z tohoto období budou tvořit tři celky výstavy, umístěné v Tereziánském křídla Starého královského paláce. Toto umístění poskytuje možnost propojení s Příběhem Pražského hradu, v jehož prostorách lze dokonalým způsobem prezentovat výzkum historického zdiva.

Výstavu pořádá Správa Pražského hradu ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky a Archeologickým ústavem AV ČR.

 Zobrazit podrobné informace