Drobečková navigace

Antonín Dvořák a zbožnost

Národní muzeum – Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2 - Nové Město, 120 00

Datum a čas konání

5. 5. 2017 – 2. 4. 2018

Upřímná, neokázalá a hluboce procítěná zbožnost byla typickým rysem Dvořákovy povahy. Silně se také promítala do jeho díla, které zahrnuje nejen klasické oratorní formy jako Stabat Mater či Requiem, ale také Biblické písně, jeden z nejniternějších projevů lásky k Bohu v dějinách hudby. Dvořákovo životní motto "Bůh, láska, vlast!" poukazuje na skladatelovy hodnoty v celé jejich šíři - nejen pevná víra, ale také věrná láska a pravdivé vlastenectví byli pilíři jeho světonázoru. Výstava představí skladatele jako upřímného křesťana, poukáže na jeho vztah ke kostelům a na jeho pravidelnou účast na nedělních mších, při kterých hrával na varhany. Pozornost bude věnována také Dvořákovým významným dílům s náboženským obsahem. Vystaveny budou některé ze skladatelových Biblí a náboženských knih ze sbírek Muzea Antonína Dvořáka.

 

Zobrazit podrobné informace