Drobečková navigace

Zkušenost exilu

Památník národního písemnictví – Letohrádek Hvězda, Liboc 25c, Praha 6 - Liboc, 160 00

Datum a čas konání

16. 6. 2017 – 29. 10. 2017

Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu

Výstava představí široké veřejnosti fenomén meziválečné emigrace ze zemí bývalého Ruského impéria, jež byla reakcí na revoluční události a následnou občanskou válku v zemi. Díky podpoře tehdejší československé vlády se Praha − vedle např. Berlína, Mnichova, Paříže či Charbinu − stala v té době jedním z nejvýznamnějších středisek první emigrační vlny z východu, nazývané také, ne zcela přesně, bílou emigrací. V několika tematických okruzích bude mít návštěvník možnost sledovat osudy nejen jednotlivých představitelů uměleckého, literárního a intelektuálního života komunity, ale také vznik a činnost četných emigrantských organizací, sdružení a spolků na našem území. Ačkoliv osudy jednotlivých utečenců v dalších letech byly různé – část z nich se usadila v Československu natrvalo a částečně se asimilovala (což se týká především technické inteligence), část přesídlila do zemí dále na západ, popř. za oceán, část se rozhodla k návratu do vlasti, zanechala tato menšina výraznou stopu nejen v dějinách české kultury, vědy a umění, ale také v oborech technických a přírodovědných. Snahou autorů je zachytit širokou oblast působení meziválečného exilu, jeho bohaté umělecké, odborné a organizační aktivity. Významnou expoziční rovinu tvoří vzájemné vztahy českého prostředí a emigrace, oboustranné přínosy a obohacení a vzájemné ovlivňování.

Atraktivním obohacením výstavy bude plánovaný doprovodný program v podobě komentovaných prohlídek, tematických večerů a besed, naučných vycházek s výkladem či přehlídky dobových filmů ve spolupráci s Národním filmovým archivem a kinem Ponrepo.

Výstavu pořádá Památník národního písemnictví ve spoluprácí se Slovanským ústavem Akademie věd ČR, v. v. i.

 

Zobrazit podrobné informace