Drobečková navigace

Jaroslav Róna 1997–2017

Galerie hlavního města Prahy – Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 13, Praha 1 - Staré Město, 110 00

Datum a čas konání

23. 6. 2017 – 31. 12. 2017

Do povědomí širší kulturní veřejnosti vstoupil Jaroslav Róna (*1957) jako spoluzakladatel nejvýznamnějšího uměleckého sdružení generace osmdesátých let, skupiny Tvrdohlavých. Již v jejím rámci se Róna profiloval jako výrazná originální osobnost vymykající se z dobově aktuálních trendů, což přesvědčivě doložila i jeho první velká samostatná výstava, kterou v roce 1997 uspořádala tvorbě Galerie hlavního města Prahy v Domě U Kamenného zvonu.

Současná výstava, jež časově navazuje na díla z roku 1997, zahrnuje sochařské a malířské práce z posledních dvaceti let. Prostřednictvím videoinstalací divákům přiblíží také autorovy realizace do veřejného prostoru, z nichž některé poutají mimořádný zájem veřejnosti a dokážou vzbuzovat i vyhrocené názorové polemiky a reakce – např. diskuse kolem pomníku Franze Kafky v Praze (2003) nebo jezdeckého pomníku markraběte Jošta v Brně (2015).

 

Zobrazit podrobné informace