Drobečková navigace

Václav Hollar: Rytiny a známky

Poštovní muzeum, Nové Mlýny 2, Praha 1 - Nové Město, 110 00

Datum a čas konání

30. 5. 2017 – 1. 10. 2017

Výstava představuje Hollarovo dílo ve spojitosti se známkovou tvorbou. Významným rytcům Jiřímu Švengsbírovi, Jindrovi Schmidtovi a Bedřichu Housovi se bravurně podařilo převést mnoho Hollarových grafik do podoby československých a českých známek. Vytvořili tak obdivuhodnou ukázku osobitých ryteckých přepisů uměleckých děl tohoto světové proslulého mistra raně novověké grafické tvorby.

Na výstavě jsou představeny všechny vydané emise známek s hollarovskou tematikou, pamětní listy, liniové rozkresby i rytecké destičky. Její součást rovněž tvoří Hollarovy grafiky, zapůjčené Národní galerií v Praze a Vlastivědným muzeem v Šumperku. Návštěvníci si budou moci prohlédnout například Hollarův známý cyklus Čtyř ročních dob jak v podobě grafiky, z níž rytec při své práci vychází, tak i výsledných známek. K vidění bude rovněž návrh známky Jana Kavana, která vyjde v září letošního roku a připomíná 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Výstavu dále obohatí předměty z oblasti módy a ukázky historických zbraní, které pocházejí ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea a Vojenského historického ústavu.

Zobrazit podrobné informace