Drobečková navigace

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK - Bernstein 100 let

Obecní dům - Smetanova síň, náměstí Republiky 5, Praha 1 - Staré Město, 110 00

Datum a čas konání

17. 1. 2018
19.30
18. 1. 2018
19.30

LEONARD BERNSTEIN Chichesterské žalmy
FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY Symfonie č. 2 B dur op. 52 „Chvalozpěv“ na text Bible pro sóla, sbor a orchestr

Ruth ZIESAK | soprán
Jana HORÁKOVÁ LEVICOVÁ | soprán
Jaroslav BŘEZINA | tenor
 
PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR
Lukáš VASILEK | sbormistr
 
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
 
Elli JAFFE | dirigent

V roce 2018 si celý hudební svět připomíná 100 let od narození „univerzálního génia“ – jak prohlásil legendární klavírista Arthur Rubinstein – dirigenta, skladatele a klavíristy Leonarda Bernsteina. A také velkého učitele, přičemž jedním z jeho významných žáků je rovněž stálý spolupracovník FOK, dirigent, skladatel a vynikající synagogální zpěvák Elli Jaffe. Vzhledem k povaze díla nemůže zaznít jiný Bernsteinův kus než Chichesterské žalmy, neboť jde o duchovní skladbu v hebrejštině. Jejich nejpřirozenějším „evropským“ protějškem je pak Mendelssohnova symfonie Chvalozpěv, která rovněž cele vyvěrá z žalmů, a v níž rovněž bude excelovat Pražský filharmonický sbor.

Více

Zobrazit podrobné informace