Drobečková navigace

Česká divadelní fotografie

Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1 - Staré Město, 111 21

Datum a čas konání

10. 5. 2018 – 31. 10. 2018

Doposud nejrozsáhlejší výstava bude mapovat historii tohoto oboru od druhé poloviny 19. století až po současnost. Stává se tak součástí oslav 100. výročí založení Československa, které připadají právě na rok 2018. Výstavu připravuje Institut umění – Divadelní ústav (IDU) a Národní muzeum.

Hlavním tématem výstavy je zachycení divadelní akce - v tradičním divadelním i veřejném prostoru. V širším kontextu se pak výstava bude věnovat také dalšímu využití média fotografie v divadle – ať už přímo v inscenaci jako integrální součásti scénografie nebo jako grafického prvku využívaného pro propagaci.

Cílem projektu je poprvé v historii představit českou divadelní fotografii v celém procesu jejího vývoje od prvních fotografií v polovině 19. století až do současnosti. Prostor prvního sálu bude věnovaný fotografiím vztahujícím se k Historii české divadelní fotografie, v druhé části výstavního prostoru bude soutěžní přehlídka Současná česká divadelní fotografie.

Divadelní fotografie byla dosud ceněna v prvé řadě pro svou dokumentační funkci, jako jedinečný dokument historie divadla. Záměrem výstavy je narušit toto vnímání divadelní fotografie, prezentovat ji jako svébytný umělecký žánr s nespornými estetickými kvalitami a přispět tak k recepci české divadelní fotografie v širších historických a uměleckých souvislostech.

 

Zobrazit podrobné informace