Drobečková navigace

David Pešat

White Room / Depo Gallery, Kolbenova 34a, Praha 9 - Vysočany, 190 00
Sleduj nás na Facebooku

Datum a čas konání

1. 8. 2017 – 24. 8. 2017

Dílo Davida Pešata je typické svým modernistickým pojetím obrazu, svobodným dynamickým přístupem a otevřeným expresivním výrazem. Autor vnímá moderní umění jako předpoklad pro tvůrčí zacházení se samostatnou vizualitou, která je pro něj „surovinou“ – materiál určený k transformaci a zpracování.

Jeho hlavním tvůrčím motivem je metamorfóza, nejednoznačné pole mezi figurací a abstraktním výrazem a dynamický vztah ke statické situaci. Autor své stanovisko aranžuje do „divadelní“ tmy či retušuje bílými plochami až do úplného vymizené.

Námět je pro něj „polem vztahů“ a on formuluje nové, jiné pohledy na předmětný svět v jeho procesuálním vznikání a zanikání. Prostřednictvím malby znovuprožívá „akt stvoření“, vysvětluje historik umění a kritik Petr Vaňous. Figurace zůstává ponechána v různých evolučních fázích. Předměty (figury) jsou otevřené, odhalené či skrytém jako součást vyšších celků nebo zcela vyjmuté ze svého kontextu.

Malba Davida Pešata vystihuje jeho energetický potenciál a komplexní stavy jedince – apatii, melancholii, euforii, vzdor a extázi. „Obrazy jsou tu jakousi anatomií proměn a referencemi o neustálých vnitřních metamorfózách člověka, které paralelně ovlivňují a modelují jeho pohled na svět. Pohled, který nikdy nezůstává stejný.“ Říká Petr Vaňous.

Zobrazit podrobné informace