Drobečková navigace

Jsem Jehuda Bacon

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 18/20, Praha 1 - Malá Strana, 118 00

Datum a čas konání

22. 9. 2017 – 28. 12. 2017

Holocaust a poválečná doba očima izraelského malíře českého původu.

Jehuda Bacon (nar. 1929) přežil koncentrační tábory v Terezíně, Osvětimi, Mauthausenu a Gunskirchenu, byl jedním z židovských sirotků, o které se po skončení druhé světové války staral v zámeckých ozdravovnách humanista Přemysl Pitter.

Zobrazit podrobné informace