Drobečková navigace

Jan Podešva: Fotograf z ráje

Strahovská obrazárna, Strahovské nádvoří 1, Praha 1 - Hradčany, 110 00

Datum a čas konání

2. 8. 2017 – 30. 8. 2017

Jan Podešva je současný český fotograf. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V podstatě celý život věnoval vzdělávání a výchově mladé generace. Po skončení pedagogické kariéry, kterou završil na postu ředitele gymnázia ve Staré Boleslavi, se začal plně věnovat fotografickému umění. Měl na co navazovat, neboť se již dříve věnoval umění výtvarnému.

Pravidelné cesty Jana Podešvy za jeho současnou ženou jej před mnoha lety zavedly do Českého ráje, malebné krajiny v severovýchodních Čechách. Každý člověk, nadaný výtvarným cítěním a talentem, zde cítí nutkání sdělit lidem zhmotněné vidění té překrásné reality, nacházející se v jeho bezprostředním okolí. Není to však realita statická, ale neustále se proměňující.

Jan Podešva je krajinář. Jako malíř si krajinu osahal svým štětcem a barvami, jako fotograf ji vidí skrz objektiv svého fotopřístroje. Svoji krajinu dokonale zná. Mnohokrát si přivstal, aby zachytil východ slunce, mnohokrát musel čekat na ten jediný správný okamžik, kdy slunce zapadá za horizont. Byť je uprostřed krajiny sám, má několik vynikajících pomocníků. Kulisy mu staví Jaro, Léto Podzim a Zima. Kompozici obrazu si již musí vytvořit sám. I tu zvláštní tlumenou barevnost u některých fotografií a až těžko uvěřitelnou pestrost u fotografií jiných.

Jakkoliv je přírodní krajina, zejména Českého ráje, nosným prvkem jeho díla, nevyhýbá se autor ani městským motivům, jimž ve svých fotografických obrazech vtiskává neopakovatelného Genia loci.

Objevitelská výstava Jana Podešvy, která probíhá v Křížové chodbě Strahovského kláštera, vznikla díky iniciativě významné sběratelky české fotografie paní Evy Pelech.

Výstavu pořádá České centrum fotografie s galerií Art Mozaika ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově za podpory Ing. Evy Pelech.

Výstava je umístěna v Křížové chodbě Strahovského kláštera.

Vstupné zahrnuje vstup do Strahovské obrazárny:

  • základní 120 Kč
  • snížené 60 Kč
  • rodinné 200 Kč

Zobrazit podrobné informace