Drobečková navigace

Vizualizace hudby ve výtvarných dílech Evy Hubatové

Národní muzeum – České muzeum hudby – Muzeum hudebních nástrojů, Karmelitská 4, Praha 1 - Malá Strana, 118 00

Datum a čas konání

16. 8. 2017 – 27. 9. 2017

Hudební nástroje jako inspirace výtvarné tvorby

Výstavka představuje zvláštní symbiózu hudby a výtvarného umění. Výstavka v rámci stálé expozice Českého muzea hudby představí unikátní výtvarná díla – fotoinformely – Evy Hubatové, inspirované tvarem i zvukem hudebních nástrojů. Hlavním exponátem bude fotoinformel Labyrint tónů inspirovaný přímo expozicí Českého muzea hudby, který autorka věnuje Národnímu muzeu. Prohlédnete si, jak Eva Hubatová vnímá například klavír, cembalo, varhany, flétnu, hoboj, klarinet, fagot, akordeon, housle, viola, violoncello a jejich kombinace i celý orchestr.

Zobrazit podrobné informace