Drobečková navigace

Fotograf Festival 2017

Praha - různá místa
Pořadatel: Fotograf 07, z.s., info@fotografnet.cz, +420222942334

Datum a čas konání

27. 9. 2017 – 3. 11. 2017

Fotograf Festival se zabývá průniky fotografie a současného umění – stejně jako partnerské projekty Fotograf Gallery a Fotograf Magazine. Festival probíhá v Praze v podzimních měsících. Díky napojení na řadu institucí a odborníků nabízí celou řadu akcí překračujících rozsah média fotografie směrem ke komunitním projektům, performancím, diskuzím, procházkám a setkáváním také mimo zavedené výstavní prostory. Smyslem festivalu je otevírat společensky a umělecky relevantní témata a skrze různorodý program a média je podrobit odlišným otázkám a intepretacím.

V roce 2017 se představí v pořadí již 7. ročník Fotograf Festivalu nazvaný „Eye in the Sky“, v jehož rámci se budeme zabývat tématy přesunu z analogové do digitální každodenní zkušenosti a okolnostmi tento jev provázejícími. Nekonečná přítomnost digitálního prostoru vytvořila paralelní nový svět, ve kterém se teprve snažíme zorientovat a zatímco všechny obavy jsou úspěšně potlačovány v adoraci domnělého pokroku, naše mysl a tělo jsou postupně rekonstituovány. Prožíváme kolektivní online přenos evoluce nebo jejího opaku?

Současná umělecká praxe prochází fází obsese popsanými fenomény, otázkami, které postrádají jednoznačné odpovědi a končí často v prosté deskripci problému. Fotograf Festival 2017 vytvoří rámec pro uchopení těchto uměleckých tendencí v médiích fotografie a filmu, tj. médiích, která se stávají součástí lidského organismu, někdy omezující jindy rozšiřující jeho možnosti.

Informace o programech a místech konání festivalu

 

 

 

 

 

Zobrazit podrobné informace