Drobečková navigace

Historické hřbitovy

Nostický palác, Maltézské náměstí 1, Praha 1 - Malá Strana, 118 11

Datum a čas konání

8. 9. 2017 – 6. 10. 2017

Nic není tak osamělé, jako neoznačený hrob. Staré hřbitovy jsou mnohdy poslední připomínkou lidských osudů a zanikajícího osídlení zejména v pohraničních oblastech České republiky. Jsou výpovědí o nás samotných, o našem vztahu ke společnému kulturnímu dědictví a našim předkům. Bohužel tato výpověď nás mnohdy nestaví do lichotivého světla, což ukazuje právě tato výstava.

Výstava je výstupem projektu k dokumentaci a prezentaci skutečného stavu hřbitovů v České republice, realizovaného v roce 2016 spolkem Omnium ve spolupráci s organizací Heimatpflegerin der Sudetendeutschen s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

Výstava probíhá na nádvoří Nosticova paláce.

Zobrazit podrobné informace