Drobečková navigace

Ludmila Jandová: Mezi nebem a zemí

MuMo - Museum Montanelli, Nerudova 13, Praha 1 - Malá Strana, 118 00

Datum a čas konání

13. 10. 2017 – 28. 2. 2018

„Vše je dovoleno, ale ne všechno se může.”

Museum Montanelli představí tvorbu nově objevené české akademické malířky Ludmily Jandové. Její celé dílo čítá na 15 tisíc položek. Tvorba malířky Ludmily Jandové je mnohostranná, femininní, intelektuální, kritická, spirituální a hlavně stále aktuální. Dílo zdůrazňuje morální a duchovní hodnoty lidského pokolení. Zároveň je to dílo oslavující přírodu a její zákony jako jednu z nejvyšších autorit. Ludmila Jandová se ve své malbě, kresbě, grafice a skulptuře zabývá vším živým a plodným. Empatie, pokora a ochrana druhých či bližních jsou pro její projev typické. Od konce 50. až do poloviny 80. let tematizuje z velké části myšlenku lidského, ale i zvířecího společenství a roli jednotlivce v ní. Naráží na vyšší principy ovlivňující naše životy. Tím otevírá náboženskou, pro ni typickou a neustále se vracející tematiku.

Mnohotvárné a v jistém smyslu monumentální dílo L.J. má mnoho podobenství. Mimo krajinu se v 60. letech zabývá též prostorem, který svým pojetím začleňuje do svých dalších prací, v nichž se pravidelně vrací ke společenství, rodině a mateřství a jejich údělu. S matematickou přesností vytváří množiny, kreslí a ztvárňuje skupiny a vzorce lidských či zvířecích seskupení, částečně v absurdních polohách a pohledech připomínajících komplikované orientální mandaly. Vyšší princip, intelektuálně a umělecky profesionálně pojatý, odůvodňuje nejen estetické, ale i filozofické poselství jejího díla. Barvy aplikuje s úvahou a jemností, snaží se popsat energii vlastních duševních a duchovních procesů, a tím umožní v jistém smyslu nahlédnout do jejího nitra.

V 80. letech vytváří pastely a grafiky, které směřují do roviny pomyslné a meditativní. Celý její tvůrčí život je prostoupen tajemnou energií. Ludmila nevnímá svět, ani svou úlohu v něm jako výzvu, ale jako Bohem dané, nezaměnitelné bytí, ke kterému se přihlásila, a které se pro ni stalo součástí její vlastní víry a pojetím světa. Neustále hledala nové umělecké formy vyjadřování a i ty chmurné, nevyhnutelné chvíle akceptovala jako součást svého osobního i tvůrčího života. Niterně vyjádřené a výtvarně pojaté a popsané osudy těch nejrůznějších společenství se tak stávají modlitbou a přímluvou za životy nás všech...

Dadja Altenburg-Kohl
Zobrazit podrobné informace