Drobečková navigace

Jiří Kornatovský / Tomáš Hlavina

Galerie 1. patro, Myslíkova 9, Praha 1 - Nové Město, 110 00

Datum a čas konání

8. 9. 2017 – 8. 10. 2017

Jiří Kornatovský (*1952) studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, vyučoval malbu na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze a na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zpočátku se inspiruje literaturou a poezií, vybírá si zvláštní tvary. Až posléze setrvává u organických symbolů vejčitého tvaru. Kreslí například grafitem komorní i monumentální kompozice založené na kontrastu tmavé a světlé barvy. Dominantní je umělecká modelace tvarů. Od 90. let vypracovává „stigmo-grafické soustavy“ s použitím rastru. Je zastoupen v Národní galerii v Praze a mnoha dalších sbírkách.

Tomáš Hlavina (*1966) patří ke generaci umělců, kteří vstupovali do české výtvarné scény v devadesátých letech. Už od počátku se stal jejím výrazným představitelem a jeho dílo bylo vybíráno do mnoha kolektivních výstav představujících tuto novou generaci (například se účastnil významné výstavy té doby Zkušební provoz v Mánesu, objevil se na výstavě Zvon ´94, Bienále mladých v GHMP, či na výstavách tehdy vůdčí galerie MXM v Praze).

 

Zobrazit podrobné informace