Drobečková navigace

Daniel Hanzlík: Atlas

Hauch Gallery, Pobřežní 20a, Praha 8 - Karlín, 186 00

Datum a čas konání

27. 9. 2017 – 26. 11. 2017

Základní rozvrh a koncepční půdorys výstavy Daniela Hanzlíka je určen prověřováním fyzikálních principů a zákonitostí. Nejedná se však o logický procesuální postup tzv. falzifikace hypotézy. Tento postup není nutný, protože principy a zákonitosti, z kterých autor vychází, jsou již v rámci příslušného vědního oboru prověřeny a potvrzeny. Oč se tedy jedná? Především o přenos postupů této „falzifikace“ do oblasti vizuální kultury, a to ještě v rozšířeném poli, do kterého vstupuje vztah prostoru a zvuku. Známý princip (zde např. gravitace) je tu autorem přeložen do jazyka objektu (zvukový a kinetický), obrazu a kresby. Aby tento jazyk mohl být naplněn ve svých výstupech, muselo dojít k rozehrání fyzikálního principu na bázi modelové situace. Tímto modelem stanoveným a priori (neboť jde o vědecky potvrzenou skutečnost) je pro Hanzlíka kyvadlo.

Druhou polaritu tvoří obrazy - fungují jako záznamové médium. V tomto případě je autorem prozkoumávána oblast vztahu člověka a fyzikálního principu v rovině intenzivního prožívání prostřednictvím stanovených „zkoušek“. Autor svým rozhodnutím-akcí rozkmitává kyvadlo, a to vytváří na předem připraveném povrchu obrazové plochy záznam. Oproti objektu kyvadla, které vede k nejistotě vnímaného, je zde naopak kladen důraz na jistotu toho, jak kyvadlo v podmínkách gravitačního pole země ve vztahu k prostoru a času funguje. Hrot rozkmitaného břemene vyrývá do povrchu obrazu záznamovou stopu – kresbu. Tvar a směr této kresby je orientován podle způsobu rozkmitání kyvadla. Vznikají záznamové obrazy, které již v založení obrazové plochy reflektují rádius kyvadla prostřednictvím technického rastru z pruhů, jež se sbíhají do předpokládaného epicentra – bodu, ve kterém by kyvadlo mělo nakonec spočinout v klidové poloze.

Zobrazit podrobné informace