Drobečková navigace

Mezinárodní konference Praha světová 2017

Národní muzeum – Nová budova, Vinohradská 1, Praha 1 - Nové Město, 110 00
Pořadatel: Odbor památkové péče hl.m. Prahy

Datum a čas konání

6. 12. 2017 – 7. 12. 2017

Významné 25. výročí zápisu Historického centra Prahy na Seznam UNESCO plánuje hlavní město Praha v letošním roce důstojně oslavit mimo jiné uspořádáním dvoudenní mezinárodní konference s názvem Praha světová 2017, která se uskuteční v termínu 6. – 7. prosince 2017 v Nové budově Národního muzea v centru Prahy. Konference je cílena především na odborníky, zástupce zájmových odborných organizací, vysokých škol a zejména na zástupce historických měst i UNESCO měst z České republiky i Evropy, mj. i měst, která se v roce 2019 společně plánují ucházet o zápis na seznam European Heritage Label s kolektivním statkem Síť sídlišť Werkbundu. V rámci programu konference bude dán účastníkům prostor pro sdílení jejich zkušeností s životem ve městech, jejichž historické části podléhají památkové ochraně.  Struktura programu bude zaměřena na představení širokého záběru péče o statek světového dědictví UNESCO za uplynulých 25 let a i na perspektivy a představy o budoucí podobě zajištění uchování výjimečné universální hodnoty Historického centra Prahy jako památky UNESCO. Odborné konferenční příspěvky domácích i zahraničních expertů i otevřená diskusní platforma by měly zhodnotit dosavadní úroveň péče o Pražskou památkovou rezervaci, reflektovat současný stav, shromáždit náměty na její možnou proměnu a naznačit potenciální limity i možnosti budoucího rozvoje této problematiky v kontextu působnosti hlavního města Prahy.

Více informací naleznete na www.prahasvetova.cz

Zobrazit podrobné informace

Dílčí akce

  • Praha NErealizovaná

    Za svou nevšední podobu vděčí Praha generacím architektů a stavitelů, kteří do úchvatné…