Drobečková navigace

Země divokých koní

Czech Photo Centre, Seydlerova 4, Praha 5 - Nové Butovice, 158 00

Datum a čas konání

20. 10. 2017 – 3. 12. 2017

Na výstavě, jenž pořádá Zoologická zahrada hl. m. Prahy můžete vidět snímky těchto autorů: Petr Josek, Marián Polák, Petr Jan Juračka, Václav Šilha, David W. Černý, Khalil Baalbaki, Filip Singer, Michal Sváček, Pavel Otevřel, Petr David Josek, Miroslav Bobek nebo Evžen Kůs.

Zoo Praha v minulosti významně přispěla k záchraně koní Převalského před vyhubením. V posledních letech pak ve spolupráci s Armádou České republiky organizuje přepravu těchto posledních divokých koní do západního Mongolska. Všechny dosud uskutečněné transporty přitom doprovázeli nejen pracovníci Zoo Praha, ale i špičkoví fotografové. Z jejich snímků je sestavena tato výstava.

„Země divokých koní“ si neklade za cíl zdokumentovat průběh jednotlivých transportů, nýbrž ukázat alespoň zlomek krás a zajímavostí západního Mongolska.

Výtěžek z dražby a prodeje vystavených fotografií se vrátí zpět do Mongolska. Zoo Praha jej využije na podporu Přísně chráněné oblasti Gobi B, a to mimo jiné na projekt nového hygienického zázemí základny v Tachin talu. To nynější je sice velmi fotogenické, ale přece jen žalostně zaostává za dnešními požadavky.

Zobrazit podrobné informace