Drobečková navigace

Příběh paneláku v Praze

Fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice, 166 34

Datum a čas konání

21. 9. 2017 – 1. 1. 2018

Exteriérová výstava Příběh paneláku v Praze, která seznamuje s historií a současností vybraných pražských sídlišť. Je čtrnáctou a poslední výstavou z putovního cyklu věnovaného vybraným (nejen) panelovým sídlištím v jednotlivých krajích České republiky.

Exteriérová výstava přibližuje šest sídlišť reprezentujících různá období nové periodizace tohoto typu výstavby, kterou vypracovali řešitelé výzkumného úkolu „Panelová sídliště jako součást městského životního prostředí. Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu“. První pražské poválečné sídliště, Solidarita, postavené ještě zděnou technologií s využitím některých prefabrikovaných prvků a vyznačující se na svou dobu nezvykle bohatou občanskou vybaveností, je zástupcem dřevní fáze. Pionýrskou etapu bytové výstavby, spojenou se zaváděním panelové technologie a s hledáním nových cest ve stavebnictví, zastupuje experimentální Invalidovna. Jako příklad krásného sídliště se nabízejí Ďáblice s velkoryse založeným urbanismem a výraznými architektonickými kvalitami. Typickým zástupcem technokratické fáze je realizace Jižního Města v letech 1971–1988, jehož projekt museli hlavní architekti Jan Krásný a Jiří Lasovský z politických důvodů opustit a původní promyšlený návrh „nového, samostatně fungujícího města“ se rozpustil do monotónní šedi. Bytová výstavba se nesla ve znamení kvantity a úspornosti. Poslední období, tzv. fázi pozdních krásných a postmodernistických sídlišť, reprezentují dva celky – Jihozápadní MěstoNový Barrandov. Jejich architektům se navzdory technokratickému tlaku podařilo vytvořit po architektonické i urbanistické stránce kvalitní sídliště a využít některé postmoderní prvky. Všech šest představených celků je spolu s dalšími 44 sídlišti z celé republiky zařazeno i do knihy Paneláci 1, která je katalogem cyklu výstav Příběh paneláku.

Na realizaci těchto sídlišť se často podíleli velmi schopní architekti, kteří tvůrčím způsobem rozvíjeli myšlenky architektů a urbanistů meziválečné avantgardy. Výstava se rovněž věnuje otázkám urbanismu, dispozicím bytů, umělecké výzdobě sídlišť i stavebním technologiím. Neopomíjí ani otázku, jaká je věková, vzdělanostní a profesní struktura zdejších obyvatel a jak se proměnila od doby výstavby.

www.panelaci.cz

www.upm.cz

 

Zobrazit podrobné informace