Drobečková navigace

Ripple Effect

Futura, Holečkova 49, Praha 5 - Smíchov, 150 00

Datum a čas konání

27. 9. 2017 – 26. 11. 2017

Výstava Ripple Effect je dočasnou konstelací rozptylující charakteristiky lokální umělecké scény v rámci širšího pole mezinárodního diskurzu. Proměňuje univerzální pátrání v diegetický proces dívání se skrze a zevnitř, pokoušejíc se načrtnout dialogickou a korelativní studii o současné umělecké produkci. Výzkumným polem jsou přitom práce mladých českých umělkyň a umělců, kteří přihlásili svá portfolia do letošního ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Projekt je strukturován okolo třech sémantických bodů, které zesilují význam pojmů jako je potěšení, spekulace a temperament. Umělecká díla jsou postavena do těsné blízkosti, aby zažehla konverzaci mezi sebou navzájem, i nad rámec této situace. Tři díla trojice mezinárodně etablovaných umělců Darrena Badera, Egilla SæbjörnssonaCarey Young jsou zde předzvěstí niterného tázání, které otevírá prostor pro prezentaci prací umělců aktivních na české scéně. Název výstavy naznačuje systém vztahů, kdy jediná kapka způsobí mnohem větší efekt, než jakého mohl dosáhnout prvotní tah. Díla zahraničních umělců zde fungují jako tematické kapky, které iniciují dialogy o symbolické hodnotě umění, mechanismech jeho posuzování a kategorizace, politice uměleckého provozu, ale také sebeuvědomění a sebereflexe umělců a jejich děl zasazených do těchto struktur.

Vystavující umělci:

  • Alžběta Bačíková & Martina Smutná, Darren Bader, Filip Dvořák, Barbora Fastrová & Johana Pošová, Anežka Hošková, Antonín Jirát, Tomáš Kajánek, Václav Kopecký, Břetislav Malý, Anna Ročňová, Tomáš Roubal, Egill Sæbjörnsson, Carey Young, Jakub Tajovský, Aleš Zapletal, Monika Žáková

Kurátorky:

  • Karina Kottová a Fatoş Üstek

 

Zobrazit podrobné informace