Drobečková navigace

After Rembrandt: Michaela Maupicová

Národní galerie v Praze – Šternberský palác, Hradčanské náměstí 15, Praha 1 - Hradčany, 110 00

Datum a čas konání

22. 9. 2014 – 9. 5. 2017

Rembrandt van Rijn: Učenec v pracovně

Téměř rok trvalo restaurování jediného Rembrandtova obrazu na území České republiky, který se nyní vrací zpět do expozice ve Šternberském paláci. Rozsáhlý výzkumný a restaurátorský projekt byl plně finančně podpořen prestižním patronem – společností Bank of America Merrill Lynch.

Vystavení restaurovaného Rembrandtova obrazu doprovází projekt After Rembrandt, v němž jsou postupně prezentována díla čtyř současných autorů (Štefan Tóth, Jakub Špaňhel, Vladimír Véla, Alžběta Josefy) vytvořených jako umělecké reflexe Rembrandtovy malby. Obrazy, které jsou nainstalovány naproti Rembrandtovu dílu, jsou shodného formátu, ostatní je věcí umělecké invence. Tato  recepce (či apropriace) starých mistrů je v umění standardním jevem a mnoho renomovaných galerií programově propojuje tzv. staré umění s uměním současným.  Národní galerie v Praze v některých výstavních projektech a doprovodných programech nejen že hledá paralely v různých časových vrstvách umění, ale přímo iniciuje vznik osobitých reflexí návštěvníků všech věkových kategorií. Cílem je ukázat veřejnosti, že staré umění je stálým inspiračním zdrojem pro nové generace umělců, že má svůj potenciál a význam pro dnešní dobu, že nejde jen o artefakty zakonzervované na zdech výstavních sálů.

Zobrazit podrobné informace