Drobečková navigace

Karel Oberthor – obrazy a grafika

Ars Diva Galerie, Pštrossova 2, Praha 1 - Nové Město, 110 00

Datum a čas konání

6. 12. 2017 – 3. 1. 2018

Karel Oberthor (1921-1996) se vyučil kamenotiskařem v Průmyslové tiskárně v Praze v letech 1938–1940, studoval na Ukrajinské akademii u profesorů I. Kluce, V. Pukla a V. Silovského na AVU v Praze, kde v roce 1950 absolvoval čestný rok. Byl členem SČUG Hollar. Věnoval se malbě, volné a drobné grafice a volné kresbě. Vytvořil stovky exlibris, provedených většinou výrazně barevnou litografií nebo dřevorytem. Opakovaně se vracel do jižních Čech, zejména na Prachaticko. V krajinomalbě zdůrazňoval vše, co souvisí s lidskou tvořivou aktivitou. Vstupoval i do jiných tematických okruhů, mezi nimiž podstatné místo zaujímají humorní domácí skřítkové, dominantní však zůstává motiv koně v nejrůznějších významových souvislostech. Je zastoupen ve sbírkách NG v Praze, MG v Brně, AJG v Hluboké nad Vltavou, Krajské galerie ve Zlíně, GVU v Ostravě a jinde.Zobrazit podrobné informace