Drobečková navigace

Dějiny Židů v Čechách a na Moravě II. - od emancipace do současnosti / Stříbro českých synagog

Židovské muzeum v Praze – Španělská synagoga, Dušní 12, Praha 1 - Josefov, 110 00

Datum a čas konání

stálá expozice

Stálá expozice je věnována dějinám Židů v Čechách a na Moravě II. - od emancipace po současnost. Navazuje tak na první část historické expozice, která je umístěna v Maiselově synagoze. Představuje dějiny Židů od konce 18. do počátku 20. století. Portréty významných osobností spolu s ukázkami jejich prací přibližují návštěvníkům tradiční židovskou vzdělanost, osvícenství, židovské školství a vědu z konce 18. a první poloviny 19. století.

Expozice informuje o kulturní, společenské i sportovní činnosti sionistických spolků a organizací. Podíl Židů na rozvoji průmyslu je reprezentován dodnes existujícími významnými podniky, které založili židovští podnikatelé (sirkárna v Sušici, sklárna Moser v Karlových Varech, ČKD v Praze). Další část expozice se týká Židů v Československé republice (1918–1938). Expozice představuje především významné osobnosti kulturního života – spisovatele a básníky z okruhu německy a česky psané literatury, vědce i výtvarné umělce. Další část je věnována holocaustu českých a moravských Židů (1939–1945). Archivní prameny a fotografie ze sbírek muzea dokumentují perzekuci Židů v Protektorátu Čechy a Morava, hromadné deportace a život v terezínském ghettu.

Stříbro českých synagog. Sbírku stříbra Židovského muzea v Praze tvoří více než šest tisíc předmětů, jež jsou výsledkem práce třinácti generací středoevropských zlatníků a stříbrníků. Její dnešní podoba je ovlivněna mnoha historickými událostmi, které zanechaly své stopy na množství a druhové skladbě sbírkových předmětů.

 

 

Zobrazit podrobné informace