Drobečková navigace

Umění 19., 20. a 21. století

Národní galerie v Praze – Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 - Holešovice, 170 00

Datum a čas konání

stálá expozice

V expozici Česká moderna I, 1890–1930 jsou představena díla J. Mánesa, J. Navrátila, K. Purkyně, dále autoři generace Národního divadla (M. Aleš, F. Ženíšek, J. V. Myslbek, V. Hynais, J. Schikaneder ad.), tvůrců secesně-symbolistních vizí (A. Mucha, M. Pirner, F. Bílek ad.) a zakladatelů českého moderního umění (A. Slavíček, A. Hudeček, J. Preisler, M. Švabinský ad.). Jednou z nejvýznamnějších částí stálé expozice je rozsáhlý soubor děl F. Kupky, zachycující jeho svébytnou cestu od symbolismu k abstrakci.

Expozice Česká moderna II, 1900–1930 je věnována monografickým profilům E. Filly, B. Kubišty, A. Procházky, O. Kubína, O. Gutfreunda a zachycuje provázanost expresivních tendencí s úsilím o jasný, konstruktivní řád kubismu. Samostatný prostor je vyhrazen uplatnění kubismu v architektuře, designu a užitém umění, jako výraznému českému specifiku. Reprezentativními soubory je představeno dílo umělců skupiny Tvrdošíjní (J. Zrzavý, V. Špála, J. Čapek, R. Kremlička), zformované na počátku první světové války. Pozornost zaslouží expozice stylu Art deco v respiriu.

Ve třetí části expozice Česká moderna III, (od roku 1930) jsou vystavena díla J. Štyrského a Toyen, manifestující jejich tvůrčí cestu k poetice surrealismu. Imaginativní tvorba 30. let je zastoupena díly F. Janouška, J. Šímy, V. Makovského ad. Čtyřicátá léta jsou zastoupena pracemi Z. Rykra, K. Černého, A. Diviše ad.). Modernu 50. let reprezentují díla M. Medka, L. Fáry, Z. Sekala ad. Další části expozice mapují výtvarné tendence od 60. let do současnosti.

Expozice České současné umění seznamuje s prezentací architektury, scénografie, designu a vybraných děl výtvarného umění od roku 1980 do současnosti.

Sbírka francouzského umění představuje významný, reprezentativní soubor malířských a sochařských děl A. Rodina, E. Delacroixe, francouzských krajinářů C. Corota, Th. Rousseaua, impresionistů C. Moneta, C. Pissarra, A. Renoira a umělců, kteří otvírali cestu modernímu umění: P. Cézanna, P. Gauguina, V. van Gogha či G. Seurata. Dále pak unikátní kubistická díla P. Picassa, G. Braqua a tvorbu autorů utvářející se zejména v pařížském prostředí 20. a 30. let 20. století – A. Deraina, M. Chagalla, P. Bonnarda, M. Vlamincka, sochařů Ch. Despiaua, H. Laurense a dalších.

Expozice Mezinárodní umění 20. a 21. století prezentuje z velké části tvorbu rakouských a německých umělců do roku 1940 (G. Klimt, E. Schiele, M. Pechstein, K. Schmidt-Rottluff, O. Kokoschka) a německo-českých umělců (E. Orlik, W. Hablik, A. Brömse, M. Kopf), vynikají expresivní díla norského malíře E. Muncha. Ruskou avantgardu zastupují malby A. Lentulova a R. Falka. Soubor španělských umělců je reprezentován malbou J. Miróa, O. Domíngueze, F. Borese, A. Clavého, A. Tàpiese, sochařskými díly H. Moora, G. Manzúa. K pozdějším akvizicím ze 70. let náleží např. díla L. Fontany, A. Perilliho, M. Raysse. Z posledních nákupů a darů po roce 1989 je třeba uvést B. Buffeta, J. Beyuse, B. Vautiera, dále soubor obrazů skupiny New New Painters nebo čínského umělce Qia Ga.

 

DLOUHODOBÁ EXPOZICE POŘÁDANÁ GALERIÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Alfons Mucha – Slovanská epopej. Monumentální cyklus dvaceti velkoformátových obrazů vytvořil Alfons Mucha v letech 1912–1926. Tímto dílem chtěl shrnout dějiny Čechů a dalších slovanských národů. Vůbec poprvé v historii je v Praze vystaveno všech dvacet pláten. Současná instalace vychází z Muchova původního obsahového rozvržení Slovanské epopeje, z časového sledu jednotlivých témat. Obrazy jsou řazeny chronologicky podle výjevů, které jsou na nich znázorněny.

Výstava potrvá do 31. 12. 2016

 

VSTUPNÉ:

stálá expozice + krátkodobé výstavy:

  • základní 200 Kč
  • snížené 100 Kč
  • rodinné 250 Kč

výstavy v 1. patře východního křídla:

  • základní 100 Kč
  • snížené 50 Kč
  • rodinné 200 Kč

stálá expozice + Alfons Mucha - Slovanská epopej:

  • základní 240 Kč
  • snížené 120 Kč

Alfons Mucha - Slovanská epopej:

  • základní 180 Kč
  • snížené 90 Kč

 

 

 

 

Zobrazit podrobné informace