Drobečková navigace

Studio filmové tvorby

Katedra filmových studií - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, Praha 1 - Josefov, 11000
Web: http://film.ff.cuni.cz/, e-mail: film@ff.cuni.cz
tel.: +420221619227

Datum a čas konání

1. 1. 2015 – 31. 12. 2016

Kurzy pro děti a dospělé, které pořádá Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy.

Základní filmařské činnosti - rešerše, práce s kamerou, světlem, hercem, postprodukce - střih, základy práce se zvukem, historický vývoj filmu. Hlubší poznání jednotlivých filmových oborů v rovině teoretické i historické.

Klíčové kompetence: Dovednost pracovat s filmem jako s vyjadřovacím a komunikačním prostředkem. Schopnost spolupráce ve skupině, respekt k mínění druhých, schopnost zdůvodňovat a hodnotit, včetně obhajoby vlastních názorů. Dovednost pracovat s informacemi. Tvořivost, schopnost vyvíjet vlastní iniciativu, přemýšlet a učit se, dávat věci do souvislostí.

Kurz probíhá každou středu od 18 do 20 hodin.

Věková kategorie: 10 - 26 let

Lze se přihlásit na celé pololetí nebo si zakoupit měsíční permanentku.

Více informací naleznete zde.

Zobrazit podrobné informace