Drobečková navigace

Letenská husa a Košt svatomartinského vína

Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 - Holešovice, 170 00

Datum a čas konání

11. 11. 2017
10.00 - 17.00

11. ročník tradiční slavnosti Národního zemědělského muzea spojený s prezentacemi vinařských firem - degustace vína u cimbálu, prodej svatomartinských vín, husích pečínek a dalších gastronomických specialit.
 
Málokterý světec je tak úzce spojen s naším životem, jako svatý Martin. Jeho svátek, připadající na 11. listopad, byl už za našich předků důležitou částí církevního i zemědělského roku. Ke sv. Martinovi se váže řada pověstí a legend, po celé Evropě jsou s ním spojeny desítky tradic i pranostik. A samozřejmě také bezpočet pokrmů i nápojů. Martinus se narodil roku 316 v římské provincii na území dnešního Maďarska a už samotný fakt, že mu jeho otec dal jméno podle boha války Marta, předurčil, že se měl stát úspěšným vojevůdcem. Dětství pak prožil v severní Itálii, kam se rodina s otcem, působícím v armádě, záhy přesunula. Také Martinus se stal vojákem a díky své odvaze a udatnosti brzy povýšil do důstojnického stavu. Byl převelen k císařským gardistům v Amiens ve Francii, kde strávil většinu svého vojenského života. A právě ve službě v Amiens mělo dojít k události, která se stala legendou a díky níž Martinus navždy vstoupil do historie: uprostřed mrazivé zimy jej u městských bran zastavil žebrák a prosil o almužnu. Martinus namísto toho rozetnul na dvě části to nejcennější, co měl - svůj důstojnický plášť - a s chudákem se o něj podělil. Stal se tak symbolem nesobectví, obětavosti a pomoci v nouzi, což z něj navždy učinilo nejen patrona vojáků a válečných veteránů, ale i krejčích, kožešníků a vůbec všech, kdož se starají o výrobu oděvů pro své bližní. Sv. Martin je ale také patronem kněžích, protože už od prvopočátku v armádě cítil, že jeho hlavním posláním není služba vojenská, nýbrž duchovní. Nechal se proto pokřtít a začal se věnovat christianizační činnosti. Postupem času přijal kněžské svěcení, a jelikož se stal nesmírně oblíbeným, jeho stoupenci jej přesvědčovali, aby přijal úřad biskupa. To Martinus nechtěl, před voliteli se rozhodl ukrýt a právě s jeho skrýváním je spojena další legenda, respektive pověst. Místem jeho úkrytu měla být hospodářská budova, konkrétně husinec, husy jej prý ale svým kejháním prozradily, a proto za to rok co rok pykají na pekáči. Ať už to s husami bylo jakkoliv, biskupem se Martinus stal a po smrti též patronem domácích zvířat a hojné úrody. Martinus zesnul 8. listopadu 397 a jeho pohřeb v Tours se konal 11. listopadu. V listopadu se také narodil, proto všechny svátky s ním spojené připadají právě na tento měsíc. Na Martinovu počest se konaly poutě, průvody, slavnosti světel, zapalovaly se martinské ohně. Právě 11. listopad se stal také důležitým mezníkem selského roku, což chtějí slavnosti v Národním zemědělském muzeu rovněž připomenout.

Součástí svatomartinské tradice je v řadě západoevropských zemí také setkávání se s příbuznými a přáteli. Proto se můžete do budovy Národního zemědělského muzea v Praze na Letné vypravit společně a oslavit sv. Martina jak prohlídkou všech expozic, tak ochutnávkou letošních svatomartinských vín z několika vinařství ze všech koutů naší republiky.
 

Zobrazit podrobné informace

Nadřazená akce

  • Chutě podzimu

    Podzim je královskou sezonou české kuchyně. Počínaje houbami přes podzimní ovoce až po zvěřinu…