Drobečková navigace

Dožínkový jarmark s císařovnou Marií Terezií

Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10 - Hostivař, 102 00

Datum a čas konání

9. 9. 2017
10.00 - 18.00

Tradiční pozdně letní setkání, při kterém si budete mít možnost nakoupit ovoce, zeleninu, houby, koření, víno či burčák … a zpříjemnit si chvíle se starými řemesly, řemeslníky a slavností Dožínek.

Vstupné: dospělí 80 Kč , děti od 4 let, studenti, důchodci 40 Kč
Rodinné vstupné: rodinné vstupné: 1 dospělý a 2 děti = 130 Kč, 2 dospělí a 2 děti = 210 Kč
 
 

Můžete se těšit na výrobu chlebových placek od vymlácení obilí cepem až po pečení v peci a další tradiční rukodělné dílničky a pohybové hry. Nebude chybět staročeské dožínkové občerstvení, živá muzika a taneční vystoupení, pohádky …

Oslava sklizně úrody patřila mezi nejvýznamnější lidové svátky. Úspěšné ukončení této důležité etapy v životě našich předků bylo velmi významné. Všichni se radovali, že obilí je již pod střechou, živobytí na příští zimu je zajištěno a namáhavá práce na polích je konečně ukončena. Slavili Dožínky.

ŘEMESLA:

 • „Medaři“ z Toulcova dvora – medování, možnost zakoupení medu, který si sami vytočíte na medometu, ale i již vytočeného; najdete ve Velké přednáškové místnosti
 • Vinař – lisování ovocné šťávy, povídání o víně a ochutnávky vína, možnost nákupu kvalitního vína; najdete v Sále 2
 • Přadlena – ukázky vlny z různých zvířat (ovčí, králičí angorské …) a jejího spřádání  na vřetánku (možnost si práci vyzkoušet) a na kolovrátku; najdete v Sále 2
 • Tkadlena – tkaní na stavu, ukázka i možnost si tkaní vyzkoušet; najdete v Sále 2
 • Pletařka ošatek – ukázka pletení z kukuřičného šustí; najdete v Sále 1
 • Keramický kruh – ukázka i možnost vyzkoušení točení na kruhu - najdete na dvoře u stepi

DÍLNIČKY A HRY V CENĚ VSTUPNÉHO:

Výroba chlebových placek:   

- mlácení obilí cepy
- mletí zrna
- zadělávání těsta
- pečení placek –  na ohništi

Pečení chlebánků v peci                                                                              

Výroba „strašáka do zelí“   

Cesta chleba:
- hra na „Popelku“ - třídění zrna
- poznávačka obilí
- obrázek vytvořený lepením zrníček

Pohybové hry pro děti i pro rodiče:
- Jede sedlák do mlejna … (slalom s pytlem na trakaři)
- Házení pytlem do dálky
- Na sysla
- Nošení jablka na hlavě

Bramborování:
- vykopání brambor na políčku (od 13:00 do vykopání poslední brambory)
- pečení brambor v popelu (než se brambory upečou)
- zdobení záložky do knihy pomocí bramborových tiskátek

Hravé a informativní putování po areálu se stýčkem Mílou - hledání odpovědí na zvědavé otázky. Kdo si odpovědi zapíše a odevzdá, bude zařazen do slosování, které proběhne 2 x během dne na podiu (14:50 a 17:45). Tři výherci budou odměněni drobným dárkem.

KULTURNÍ PROGRAM NA PODIU:

 • 10:00 - Zahájení jarmarku a dílniček, prohlídka špejcharu, jídelny, obchůdků ...
 • 10:30 - MŠ Semínko, Toulcův dvůr - M. Kapuciánová                                                         
 • 11:30 - Dětský folklorní soubor Vrbina, Praha - M. Krajská                                      
 • 12:15 - Pohádka o Šemíkovi, Divadlo Ančí a Fančí, Praha - I. Hessová               
 • 13:15 - Písně a tance z Valašska, Dětský lidový soubor Vonička, Čestlice - J. Vondráková                
 • 14:30 - Hej hola páni rytíři, Středověká kapela GUTTA, Plzeň - J. Hlobil
 • 14:50 - 1. losování z vašich správných odpovědí (viz Hravé a informativní putování po areálu se stýčkem Mílou)                  
 • 14:55 - Příprava Slavnosti
 • 15:00 - SLAVNOST DOŽÍNEK - průvod s dožínkovou májkou, s ženci, chasou a muzikou, předání dožínkového věnce hospodáři, tanec s hospodářem, hospodyně rozdá chase koláče …
 • 15:15 - Zlaté obžínky, Malá Česká muzika J. Pospíšila, Praha - R. Sršňová 
 • 16:15 - Tanec u přinesené májky, Obec baráčníků Horní Měcholupy 
 • 16:30 - Dudácká muzika Praštěnka, Praha - J. Talaga     
 • 16:55 - V podhradí, tam se opět dovádí, Středověká kapela GUTTA, Plzeň - J. Hlobil                
 • 17:35 - Dudácká muzika Praštěnka. Praha - J. Talaga                                              
 • 17:45 - 2. losování z vašich správných odpovědí (viz Hravé a informativní putování po areálu se stýčkem Mílou)      
 • 18:00 - UKONČENÍ DÍLNIČEK, JARMARKU, UZAVŘENÍ ŠPÝCHARU                                                                                                                      

KULTURNÍ PROGRAM V SADU:

 • 11:00 - Koníci, Divadlo Trakař, Praha - V. Tausinger  
 • 14:30 - Koníci, Divadlo Trakař, Praha - V. Tausinger 
 • 17:00 - Koníci, Divadlo Trakař, Praha - V. Tausinger  

Zobrazit podrobné informace