Drobečková navigace

Břevnov – ve stínu kláštera, Hradčanům na dohled

Muzeum hlavního města Prahy – hlavní budova, Na Poříčí 52, Praha 8 - Karlín, 180 00
Web: http://www.muzeumprahy.cz, e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz
tel.: +420224816772, +420221709674

Datum a čas konání

4. 5. 2016 – 30. 10. 2016

Výstava o Břevnově je další, v pořadí již sedmá, z cyklu o pražských historických předměstích. Bude již tradičně, prostřednictvím trojrozměrných sbírkových předmětů, obrazů, dobových pohlednic, fotografií, tisků a dalších materiálů prezentovat nejvýznamnější místa a momenty života na Břevnově a v přilehlém okolí. Výstava se pokusí postihnout dějiny místa do poloviny 20. století, s vybranými tematickými přesahy až do 80. let 20. stol. Návštěvník bude mít možnost seznámit se historií této významné lokality, rozkládající se na území a v blízkosti nejstaršího mužského benediktinského kláštera v Čechách. Původní osídlení této oblasti tvořily vesnice Břevnov (později Velký Břevnov), Malý Břevnov (Břevnovek) a Tejnka, které se spolu s několika usedlostmi nacházely podél Bělohorské silnice vedoucí z Prahy do západních Čech.

Zobrazit podrobné informace