Drobečková navigace

Národní galerie - volné vstupy v roce 2016

Národní galerie v Praze, Staroměstské náměstí 12, Praha 1 - Staré Město, 110 15
Web: http://www.ngprague.cz, e-mail: info@ngprague.cz
tel.: +420224301122, +420728301377

Datum a čas konání

28. 10. 2016
10.00 - 18.00

Národní galerie v Praze otevírá také v letošním roce zdarma své objekty veřejnosti.  Volné vstupy se až na výjimky uvedné v seznamu níže týkají všech stálých expozic a výstav.
Vstup zdrama se nevztahuje na výstavu Slovanská epopej, kterou pořádá Galerie hlavního města Prahy.

Dny volného vstupu v roce 2016

17. ledna

14.00–18.00

oslava ArtBirthday ve Veletržním paláci – od 14.00 hod. volný vstup do všech stálých expozic a krátkodobých výstav Národní galerie v Praze ve Veletržním paláci

5. února

10.00–18.00

volný vstup do všech stálých expozic NG i do výstav při příležitosti prvního dne otevření výstavy Generosity

6.–7. února

10.00–18.00

volný vstup do všech stálých expozic a výstav při příležitosti 220. výročí NG

14.–15. května 

10.00–18.00

volný vstup do stálých expozic v Salmovském, Schwarzenberském a Šternberském paláci

18. května

10.00–21.00

Mezinárodní den muzeí a galerií – volný vstup do stálých expozic a výstav kromě výstavy Císař Karel IV. 1316–2016

11. červen

19.00–01.00

Pražská muzejní noc – volný vstup do stálých expozic a výstav kromě výstavy Císař Karel IV. 1316–2016

17. září

10.00–18.00

Festival Zažít město jinak – volný vstup do stálých expozic a výstav ve Veletržním paláci a Anežském klášteře

28. září

10.00–18.00

Den české státnosti – volný vstup do všech stálých expozic

28. října

10.00–18.00

Vznik Československa, volný vstup do stálých expozic

 

Přehled stálých expozic:

  • Veletržní palác - Umění 20. a 21. století
  • Klášter sv. Anežky České - Středověké umění v Čechách a střední Evropě
  • Salmovský palác na Hradčanském náměstí - Sbírka Umění 19. století od klasicismu k romantismu představuje v širším středoevropském kontextu nejvýznamnější díla českého malířství a sochařství
  • Šternberský palác - Evropské umění od antiky do závěru baroka
  • palác Kinských - Umění Asie a Umění starověku
  • Schwarzenberský palác - Baroko v Čechách

Dějiny Národní galerie v Praze se začaly psát 5. února 1796, kdy se skupina složená z patrioticky zaměřené šlechty a osvíceného měšťanstva rozhodla pozvednout upadlý umělecký vkus domácí veřejnosti a založila Obrazárnu Společnosti vlasteneckých přátel umění. Její počátky byly skromné – od šlechtických výpůjček se jen pozvolna přecházelo k zisku děl prostřednictvím nákupů a darů. V roce 1918 se Obrazárna proměnila v ústřední uměleckou sbírku nového státu. Zanícení a velkorysost zakladatelů Obrazárny, mecenášství i kulturní politika nově vzniklého státu, který mj. v roce 1923 nakoupil legendární díla tzv. francouzské sbírky, zásadním způsobem přispěly ke vzniku moderní a odborně spravované galerie.

Řada muzeí odvozuje svůj původ od daru či aktu štědrosti a šlechetnosti a nejinak je tomu i v případě Národní galerie v Praze. Rokem 220. výročí jejího založení budou proto rezonovat právě témata darování, filantropie, podpory současného umění, ale také téma dialogu a kultivace vztahu mezi veřejným a soukromým sektorem.

www.ngprague.cz

Zobrazit podrobné informace