Drobečková navigace

Kostel sv. Havla

Kostel, který založil Václav I. r. 1232, byl ve své době jedním ze čtyř hlavních pražských kostelů. Současné barokně zdobené průčelí vzniklo v letech 1723 -1738. V kostele je velmi cenné a téměř úplné barokní zařízení a množství uměleckých památek, především slavná Kalvarie F. M. Brokoffa. V kostele je mimo jiné pohřben významný malíř českého raného baroka Karel Škréta.

Kostel sv. Havla, Havelská, Praha 1 - Staré Město, 110 00
Web: http://www.tyn.cz/, e-mail: dkc@cmail.cz
tel.: +420222318186, +420602204213

Popis

PRAVIDELNÉ ŘÍMSKOKATOLICKÉ BOHOSLUŽBY:

  • ne 8. 30
  • po - pá 12.15 (kromě července a srpna)

Kostel je otevřen k nahlédnutí každý všední den 11.00 - 12.00, ve st a v pá též od 15.00 do 16.30. Během bohoslužeb není prohlídka možná. Mimořádné prohlídky a rezervace bohoslužeb: e-mail: dkc@cmail.cz, tel. 602 457 200

Konání koncertů, kapacita cca 150 osob

 

Otevírací doba během Vánoc 2016:

25. 12. 10.00 - 12.00
26. 12. 10.00 - 12.00   15.00 - 17.00
27. - 30. 12. 11.00 - 12.00   15.00 - 17.00
31. 12. zavřeno
1. 1. 2017 10.00 - 12.00
6. 1. 11.00 - 12.00   15.00 - 17.00
8. 1.  10.00 - 12.00

Zobrazit podrobné informace

Historie objektu

Důležitou součástí Starého Města pražského byla Havelská čtvrť. Tzv. Havelské Město bylo téměř samosataným celkem v rámci Starého Města. Nejstarší písemné svědectví o něm podává listina Přemysla Otakara II. z r. 1265. Farní kostel sv. Havla, založený Václavem I. r. 1232, byl jedním ze čtyř hlavních pražských kostelů.

Karel IV. daroval kostelu jako vzácný ostatek hlavu sv. Havla, kterou získal ve svatohavelském klášteře ve Švýcarsku. Tehdy - kolem poloviny 14. století - byl kostel přestavěn ve stylu vrcholné gotiky jako bazilikální trojlodí, které je dosud patrné i přes pozdější barokní úpravy. V kostele působil známý kazatel Konrád Waldhauser, který přišel do Prahy r. 1358 a který se později stal duchovním správcem v Týně. V letech 1380 - 1390 byl farářem u sv. Havla pozdější světec Jan Nepomucký.

Jako většina pražských kostelů, byl i tento kostel původně obklopen hřbitovem. R. 1627 daroval Ferdinand II. kostel obutým karmelitánům, kteří si při něm zbudovali klášter, zrušený r. 1786 Josefem II. Poté se kostel stal opět farním. Současně se stavbou kláštera byl barokně upraven i kostel. Zvlněné západní průčelí bylo dokončeno až ve 20. letech 18. století a vyzdobeno sochami karmelitských světců a sv. Jana Nepomuckého.

Interiér kostela:

Ve zbarokizovaném interiéru zůstala dochována gotická křížová klenba ze 14. století a množství uměleckých památek. Především jde o slavnou Kalvarii F. M. Brokoffa z let 1719 - 1720 - monumentální plastiky jsou vyřezány z lipového dřeva a polychromovány. Obraz na hlavním oltáři představuje Pannu Marii, sv. Havla a členy císařské rodiny a je pravděpodobně dílem J. K. Lišky z r. 1696. Dále mj. je v kostele socha Piety z počátku 16. století. V závěru pravé boční lodi byl 1. 8. 1674 pochován významný malíř českého raného baroka Karel Škréta.

Zobrazit historii objektu