Drobečková navigace

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel se stal prvním samostatným dílem významného barokního stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Vysvěcen byl v r. 1729 krátce po svatořečení Jana Nepomuckého. Osmiboká loď je zakončená klenbou s nádhernými freskami od V. V. Reinera, znázorňujícími výjevy ze světcova života. Kostel slouží pro potřeby duchovní služby Armády ČR, je místem modliteb za padlé vojáky a mír na celém světě.

Kostel sv. Jana Nepomuckého, Kanovnická 5/72, Praha 1 - Hradčany, 118 00
Web: http://www.kaplani.army.cz, e-mail: chaplaincy.czech@gmail.com
tel.: +420973216033

Popis

Modlitby za mír a za padlé a zemřelé ve válkách:

  • čtvrtek od 13:30 h (mimo období letních prázdnin), vyjma čtvrtků, kdy se koná mše sv. od 18.30


Prohlídky kostela možné jen po domluvě

Kostel spravuje Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Jana Nepomuckého Praha - Hradčany a náleží do Římskokatolické farnosti u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha Praha - Hradčany

Zobrazit podrobné informace

Historie objektu

První církevní stavbou barokního stavitele Kiliána Ignáce Dienzenhofera je vrcholně barokní kostel sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech. Původní plány nakreslil Kryštof Dienzenhofer, ale po jeho smrti v práci pokračoval jeho syn Kilián Ignác. Kostel se stavěl pro sousední klášter voršilek na Hradčanech.

Stavba probíhala od roku 1720 do roku 1729. Církevním potřebám však dlouho nesloužil, neboť v roce 1784 byl Josefem II. zrušen. Kostel připadl vojenskému eráru, sloužil například jako sklad soli a až v roce 1861 byla obnovena jeho sakrální funkce pro pražskou posádku. Armádě slouží s výjimkou několika let dodnes pro potřeby vojenské duchovní služby. Od 1. května 2002 byl kostel zpřístupněn veřejnosti.

Sochařská výzdoba průčelí pochází z dílny barokního sochaře M. V. Jäckela. Stavba je zakončena hodinovou věží. Vnitřní prostor tvoří hlavní osmiboká loď zakončená klenbou s nádhernými freskami od Václava Vavřince Reinera z roku 1727. Zobrazuje výjevy ze života sv. Jana Nepomuckého. Barokní hlavní oltář je vyzdoben obrazy J. K. Lišky a řezbami z dílny M. V. Jäckela.

 

Zobrazit historii objektu