Drobečková navigace

Vysoká synagoga

Byla postavena ve slohu vrcholné renesance v r. 1577 jako soukromá modlitebna pro rabínský soud a židovské konšely spolu s budovou radnice Židovského Města. Název Vysoká či Radniční je odvozen od polohy v 1. patře radnice. Současný vzhled fasády sice pochází až z 19. století, ale v interiéru se zachovala lunetová klenba zdobená štukaturou. Synagoga není určena turistické veřejnosti.

Vysoká synagoga, Červená / Maiselova 18, Praha 1 - Josefov, 110 00
Web: http://www.kehilaprag.cz
tel.: +420224800849

Popis

Vysoká (Radniční) synagoga slouží Židovské obci v Praze, tvoří jeden celek s Židovskou radnicí. V horním patře je modlitebna využívána zaměstnanci radnice.

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:

  • po - pá: 8.30 šachrit (ranní modlitba), 14.00 mincha
  • so od 13:30 (mincha)

Doporučuje se předem se informovat o začátcích bohoslužeb nebo o změnách na sekretariátu rabinátu.

Vstup průvodce se skupinou je výjimečně možný jen v případě, že průvodce má příslušnou licenci. Nutno předem volat na Židovskou obec a žádat povolení.

 

Zobrazit podrobné informace

Historie objektu

Renesanční dvoupatrová budovu Vysoké synagogy dal vystavět na své náklady v r. 1577 obchodník Mordechaj Maisel. Stavitelem byl Panacius Roder. Původně byla součástí židovské radnice, proto se jí také říká Radniční. R. 1691 byla rozšířena a v 19. st. dostala současnou prostou úpravu. Interiér s lunetovou klenbou zdobenou štukovými pásy si však zachoval svůj původní vzhled. Bohoslužby se tu konaly až do podzimu 1941, pak v ní bylo zřízeno skladiště. Po válce zde židovská obec obnovila modlitebnu, od r. 1950 do r. 1992 zde mělo sídlo Státní židovské muzeum. Do r. 1982 zde byla expozice synagogálního textilu. V letech 1994 - 96 byla synagoga rekonstruována a po téměř padesátileté přestávce slouží od r. 1997 opět jako modlitebna pražské židovské obce. Synagoga tvoří jeden celek s Židovskou radnicí, kde je i studovna judaismu - midraša.

Vstup do synagogy je z ulice Maiselova 18, přes budovu židovské radnice, pak po schodech do prvního patra. Také lze vstoupit dveřmi, které jsou téměř naproti dveřím Staronové synagogy. V přízemí se nacházejí dvě místnosti. První je chodba, klenutá dvojitou křížovou klenbou, druhá pak hlavní místnost s valenou klenbou a lunetami. Odsud se dá vystoupat po schodech přímo ke dveřím hlavního sálu.

Zobrazit historii objektu